Weinig tandartsverzekeringen onder lagere inkomens

Een recent onderzoek toont aan dat tandartsverzekeringen en tandzorg steeds onbereikbaarder worden voor mensen met lagere inkomens in Nederland. De stijgende kosten voor tandheelkundige behandelingen, gecombineerd met de impact van de inflatie en de corona pandemie, hebben ertoe geleid dat een deel van de bevolking, vooral mensen met lage inkomens, niet meer naar de tandarts gaat. De kosten stijgen de pan uit.

33% gaat niet meer naar de tandarts

Een recente peiling onder ruim 28.000 respondenten laat zien dat één op de drie mensen met een laag inkomen al meer dan twee jaar de tandarts heeft gemeden vanwege financiële beperkingen. Voor velen is een controlebezoek of zelfs een eenvoudige ingreep, zoals het vullen van een gaatje, onbetaalbaar geworden.

Tandzorg ook ontoegankelijk voor middeninkomen

Het probleem van ontoegankelijke tandartszorg treft niet alleen degenen met een laag inkomen. Ongeveer een kwart van de mensen met een middeninkomen geeft aan dat ze de tandartsrekening niet gemakkelijk kunnen voldoen, en van deze groep heeft een op de vijf in de afgelopen twee jaar tandheelkundige behandelingen uitgesteld vanwege financiële overwegingen.

Uitstel zorgt voor problemen

Het dilemma van het maken van keuzes tussen de mondgezondheid van gezinsleden wordt pijnlijk duidelijk in het onderzoek. Mensen rapporteren dat ze gedwongen zijn om tandheelkundige behandelingen te prioriteren, waarbij sommigen genoodzaakt zijn om behandelingen uit te stellen en te sparen voor later. Anderen gaan zelfs zo ver dat ze tandartszorg volledig vermijden, ondanks ernstige problemen zoals pijnlijke gaatjes.

De hoge kosten van tandheelkundige behandelingen dwingen sommige mensen om zelfs drastische beslissingen te nemen, zoals het kiezen voor pijnbestrijding met vrij verkrijgbare medicijnen in plaats van professionele zorg. Het dilemma is schrijnend, waarbij mensen met een laag inkomen zich soms genoodzaakt zien om tanden te laten trekken en een kunstgebit te nemen als een betaalbaar alternatief voor doorlopende tandartskosten.

De gevolgen van deze ontoegankelijke tandzorg en tandartsverzekering zijn ernstig. Onbehandelde problemen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, van chronische pijn tot infecties en zelfs tot slechtere algehele gezondheid. Dit benadrukt de dringende noodzaak om tandheelkundige zorg toegankelijker te maken voor iedereen.

Ruim 80 procent is van mening dat basisbehandelingen bij de tandarts moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, zelfs als dit zou leiden tot een algemene premieverhoging. Ze benadrukken het belang van preventieve zorg en het voorkomen van dure behandelingen als gevolg van uitgestelde zorg.

Als tandartszorg betaalbaarder en toegankelijker moet worden, is het van vitaal belang dat mensen hun opties voor tandartsverzekeringen vergelijken om de best mogelijke dekking te vinden. Het vergelijken van tandartsverzekeringen kan helpen om de financiële last te verlichten en tegelijkertijd de mondgezondheid te waarborgen. In het geval van hoge kosten zoals bij implantaat kosten, is het belangrijk om verzekerd te zijn. Behandelingen kunnen duizenden euro’s kosten.

In een tijd waarin toegang tot tandartszorg van essentieel belang is, moeten mensen goed geïnformeerde keuzes maken om hun tandheelkundige welzijn te waarborgen. Het vergelijken van tandartsverzekeringen kan de eerste stap zijn in de richting van betaalbare tandheelkunde voor elke inkomensgroep.